Gethenian Suite

Erik Dahl Ensemble

Record Details

Released:
2020
Genre:
Chamber/Jazz

”…en berättande och bildskapande musik som strömmar fram där lyssnaren kan associera fritt.

Erik Dahl utnyttjar förtjänstfullt ensemblens uttrycksmöjligheter och de växlar mellan en relativt lättlyssnad konstmusik och jazz, utan att riktigt inordna sig i någon genre.”
Lira